Kråksparkar

Kråksparkar är ett vanligt använt namn för de rynkor som uppstår vid sidan av ögat.

Så gott som alla drabbas av kråksparkar förr eller senare. Med restylane kan dock området stramas upp och rynkorna minimeras.

Precis som i alla behandlingar med Restylane så injiceras substansen och fyller ut området. I det fall då kråksparkar skall behandlas så injiceras mycket små mängder med stor precision, substansen stramar till området och rynkorna fylls ut.


Mer om Kråksparkar och “cheek lines”

Kråksparkar uppstår ju mer knipmuskeln i ögats kant används. En injektion i detta område slätar ut kråksparkarna,

När kråksparkarna sträcker sig längre ned, ända ned på kinden, så kallads de för ”cheek lines”, dessa är mycket svårare att behandla då man kan riskera att skada/påverka kindens muskler.. Men med ny teknik och ett sätt att injicera substansen så kan även “cheek lines” behandlas.

Behandlingen görs precis som alla andra behandlingar med Restylane, substansen injiceras i små mängder.

Effekten sitter i i ca 3-6 månader beroende på dos samt vilka muskler som behandlats och hur mycket du använder musklerna i det behandlade området.