Macrolane

Macrolane är en variant av Restylane som används för att skulptera kroppen, precis som alla Restylaneprodukter så innehåller den Halyuronsyra, en kroppsegen substans.

Ämnet injiceras in i kroppen i de delar som skall skulpteras, vanliga områden att behandla är stuss, vader, bröstmuskler och händer.

Att skulptera kroppen med Macrolane

Kroppskonturering med Macrolane kräver endast lokalbedövning, behandlingen är enkelt och snabbt avklarat.

Macrolane injiceras via en smal nål/spruta. Hålet läker mycket snabbt och behöver endast tejpas över. Till skillnad ifrån kirurgiska ingrepp så ser man omedelbart resultatet och det lämnar inga ärr och väldigt få komplikationer uppstår.

Biverkningarna är små och oftast lindriga och går snabbt över. Man behöver oftast inte ta ledigt ifrån jobbet och det dagliga livet störs inte märkvärt.

Macrolane passar de som vill ha en inte alltför drastiskt förändring utav sin kroppkonturer, resultatet ser mycket naturligt ut.

Däremot är det inte optimalt om man vill ha stora förändringar, eller om man är allt för smal/mager, det är heller inte rekommenderat om man har dålig elasticitet i huden.

De områden som behandlas med mest framgångsrika resultat är Stuss, höfter och vader.

Macrolane Bröstförstoring

Macrolane har fram till 2010 använts som alternativ till kirurgiska ingrepp vid bröstförstoring.

2010 uppmärksammade läkemedelsverkat problemet med att Macrolane gjorde det nästan omöjligt att tolka resultatet av en mammografi.

Så 2011 startade LMV en undersökning för att ytterligare samla fakta kring ämnet.

Detta har medfört att läkemedelsverkat sedan i april 2012 avråder alla från att använda Macrolane för bröstförstoring.

Macrolane har dock inga nämnvärda negativa effekter vid behandling av andra områden och är ansedd som en skonsam och relativt riskfri behandling.

Macrolane Biverkningar

Vanligaste biverkningen vid en Macrolanebehandling är ömhet och svullnad i det behandlade området, känslan brukar vara i ca 2-3 dagar men kan sitta i i upp till en vecka.

Macrolane har också använts för bröstförstoring. Vid bröstbehandling ligger substansen normalt inte i själva bröstet utan under bröstkörteln. Ibland försvårar Macrolane bedömningen av mammografi och kompletterande undersökning med t ex ultraljud kan behövas. Det finns en oenighet bland röntgenläkare om vilket som är bästa undersökningsmetod av bröst vid Macrolane och tillverkaren har därför dragit tillbaka bröstindikationen. Orsaken är eventuella svårigheter vid bröstundersökning, inte på grund av substansen i sig, och man rekommenderar inte kvinnor som har gjort bröstförstoring med Macrolane att ta bort Macrolanet. Vi följer noga utvecklingen och de vetenskapliga studier som pågår.

Risker med Macrolane

Då Macrolane är naturligt nedbrytbart av kroppen så är det relativt riskfritt, de vanligaste komplikationerna är att svullnaden sitter i i över en vecka. I sällsynta fall har allergiska reaktioner rapporterats men endast vid ytterst få tillfällen.

En annan risk med Macrolane är att det kan försvåra bedömningen av en mammografi om det används för att förstora eller forma om brösten, läs mer ovan.

Ämnet bryts långsamt ned utav kroppen och ungefär 50% är borta efter ett år, vilket gör det mycket skonsamt och så gott som riskfritt, och eftersom resultatet inte är permanent så slipper man fatta ett permanent beslut som eventuellt kan ge ett mindre bra resultat.

 

Källor

Macrolane.se

Macrolane.com

Läkemedelsverket

Wikipedia