Risker med Restylane

Potentiella risker med Restylane och andra fillers-behandlingar:


Injektionsbehandlar med icke permanenta fillers som stylage, Restylane, Juvederm, Evolence, Esthelis etc. anses vara mycket säkra, biverkningar och komplikationer är få och sällan förekommande, det är väldigt få risker med Restylane.

Anledningen till den låga komplikationsgraden beror i först och främst på att de ämnen som injiceras finns naturligt i kroppen och för att effekten är tillfällig. Om något mot förmodan skulle bli fel går resultatet tillbaka då produkten bryts ned av kroppen.

De potentiella komplikationer som förknippas med Restylane och liknande preparat är:

  • Infektioner, något som alltid kan uppkomma när huden penetreras
  • Asymmetri och ojämnheter förekommer och är ofta resultatet av felaktigt val av filler, injektionsmängd eller bristande erfarenhet hos behandlaren.
  • Blödning, blåmärken och svullnad kan uppstå efter behandlingen och försvinner vanligtvis efter upp till en vecka. I sällsynta fall kan även en missfärgning sitta i under längre tid än så.
  • Huden i det behandlade området kan även bli röd och irriterad, klia samt utveckla utslag.

Permanenta fillers innebär större risker

Vid användning av en permanent filler som Artecoll, Dermaliv eller Aquamid finns risk för bestående komplikationer så som ojämnheter som uppstår under läkningsprocessen eller åldersförändringar i kroppen. Många läkare avråder helt från behandling med permanenta fillers. Det är alltså betydligt färre risker med restylane än med permanenta alternativ.

Här finns mer att läsa om Restylane biverkningar.

Källor

Restylane.se

Wikipedia